Project Description

Magazine illustraties confabuleren

Klant: Denkbeeld

Communicatiebureau: Twin Media bv

Inhoud: Artikel over mensen met dementie die ‘confabuleren’ (hierbij worden de leemtes in het geheugen onbewust opgevuld met verzonnen / gefantaseerde verhalen). Ik heb een voorbeeld hiervan uit het artikel verbeeld.

Denkbeeld confabuleren illustratie oude man
Denkbeeld confabuleren illustratie
Oude man
Vrijheidsbeeld
Vliegtuig hoofd oude man
Kremlin
Indiër
Bus
Wijnglazen